Menu Zamknij
Zwroty prowizji

Zwroty prowizji odnoszą się do sytuacji, w której bank lub inna instytucja finansowa zwraca klientowi część, lub całość pobranej wcześniej prowizji. Prowizje są opłatami, które banki i inne instytucje finansowe mogą naliczać za różne usługi lub transakcje, takie jak udzielenie kredytu, otwarcie konta, przeprowadzenie transakcji walutowej itp.

Istnieje kilka sytuacji, w których zwroty prowizji mogą mieć miejsce:

  1. Kredyty:W przypadku kredytów banki mogą naliczać prowizje za udzielenie kredytu, analizę wniosku, obsługę dokumentacji, a także inne opłaty. Jeśli na przykład kredyt jest wcześnie spłacany lub refinansowany w innej instytucji, bank może zwrócić część niewykorzystanej prowizji.
  2. Konta bankowe:Niektóre konta bankowe lub usługi bankowe mogą wiązać się z naliczaniem prowizji za konkretne operacje, takie jak przelewy międzybankowe czy wypłaty gotówki z bankomatów konkurencyjnych banków. Jeśli klient korzysta w sposób, który spełnia warunki zwrotu prowizji, może otrzymać część opłat z powrotem.
  3. Inwestycje:W przypadku inwestycji, takich jak fundusze inwestycyjne czy instrumenty finansowe, mogą występować różne rodzaje prowizji. Jeśli klient zmienia strategię inwestycyjną lub wycofuje środki przed określonym terminem, bank lub firma inwestycyjna może zwrócić część opłat.
  4. Transakcje walutowe:W przypadku transakcji walutowych, banki mogą pobierać prowizje za wymianę walut. Jeśli klient zdecyduje się anulować lub zmienić transakcję przed jej finalizacją, pewne instytucje mogą zwrócić część prowizji.
  5. Karty kredytowe:W niektórych przypadkach karty kredytowe mogą wiązać się z różnymi opłatami, takimi jak opłata roczna za kartę. Jeśli klient osiągnie określony pułap wydatków lub spełni określone warunki, bank może zwrócić część opłat.
  6. Inne usługi finansowe:Zwroty prowizji mogą dotyczyć również innych usług finansowych, takich jak leasing, ubezpieczenia, pośrednictwo finansowe i wiele innych.
Sankcje kredytu darmowego

Naruszenie przepisów polskiego prawa, zwłaszcza wobec konsumenta przez przedsiębiorcę prowadzi do powstania wobec tego przedsiębiorcy różnych sankcji. Jedną z takich sankcji jest tzw. sankcja kredytu darmowego, która ma zastosowanie w umowach kredytowych konsumenckich. Zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, w przypadku naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta określonych w ustawie, ten może zwrócić kredyt bez odsetek i innych kosztów, które zgodnie z umową byłyby należne kredytodawcy.

Zastosowanie sankcji kredytu darmowego jest uregulowane w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim.  Sankcja polega na tym, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta, ten może złożyć pisemne oświadczenie i zwrócić kredyt bez odsetek i innych kosztów zobowiązania w ustalonym terminie. 

Należy pamiętać, że skorzystanie z sankcji możliwe jest tylko w przypadku naruszenia przez kredytodawcę przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie z art. 45 ust. 1. To może obejmować sytuacje, gdy umowa nie została zawarta w formie dokumentowej, kredytodawca nie wywiązał się z obowiązków informacyjnych lub wykonał je niewłaściwie, brakuje kluczowych danych, bank źle nalicza odsetki czy pobiera zbyt wysokie opłaty

Jeśli chcesz wiedzieć czy należy Ci się zwrot prowizji lub darmowy kredyt to:

721-881-908