Menu Zamknij

Getin Bank przegrywa w sprawie nieautoryzowanej transakcji i musi zwrócić ponad 35 000 zł.

Getin Bank przegrywa z przedsiębiorcą w sprawie nieautoryzowanej transakcji płatniczej i musi zwrócić ponad 35 000 zł.

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy wyrokiem z dnia 21 grudnia 2023 roku oddalił apelację banku a tym samym uprawomocnił się wyrok  Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy z dnia 16 września 2022 roku, na mocy którego Sąd nakazał pozwanemu bankowi zwrot naszemu klientowi ponad 35000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie oraz zwrot kosztów postępowania. Wyrok jest prawomocny i już rozliczony, klient otrzymał od banku kwoty wynikające z wyroku.

Sprawa dotyczyła sytuacji, gdy przestępcy wyprowadzili środki z rachunku firmowego naszego klienta będącego przedsiębiorcą. Sąd uznał, że pomimo prowadzenia działalności nasz klient korzysta z ochrony przewidzianej ustawą o usługach płatniczych, uznał zakwestionowane transakcje jako nieautoryzowane i nakazał bankowi zwrot ukradzionej kwoty.

Klientowi dziękujemy za zaufanie i gratulujemy!

Zainteresował Cię ten temat?

Napisz lub zadzwoń:

Tel. 721-881-908

kontakt@prawaklientowbankow.pl