Menu Zamknij

Polisolokata PARETO II prawomocnie nieważna Klient odzyskał wszystkie wpłacone składki!

Polisolokata PARETO II prawomocnie nieważna. Klient odzyskał od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA we Wrocławiu wszystkie wpłacone na poczet PARETO II składki.  

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 18 marca 2024 r. wydanym w sprawie sygn. akt II Ca 431 /24 oddali apelację pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA we Wrocławiu.

Tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny z dnia 6 grudnia 2023 roku wydany w sprawie sygnatura akt VI C 684/21, na mocy którego Sąd zasądził na rzecz naszego klienta od strony pozwanej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA S. A. z siedzibą we Wrocławiu  kwotę 13.038,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 20 października 2017 r. do dnia zapłaty uznając, iż umowa PARETO II jest nieważna.

Zasądzona wyrokiem kwota to różnica, pomiędzy jakich wpłatami dokonał nasz klient tytułem polisolokaty PARETO II a kwotą, jaką otrzymał od towarzystwa ubezpieczeń po rozwiązaniu umowy. Sąd uznał przesłankowo, iż polisokolata PARETO II jest nieważna wobec jej sprzeczności z naturą stosunku obligacyjnego, przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Wyrok został już wykonany, klient odzyskał nie tylko wszystkie wpłacone składki, ale także pokaźną kwotę odsetek.

Jeśli masz polisolokatę, wpłacasz składki, ale widzisz, że wartość jednostek maleje lub rozwiązałeś polisolokatę ale pobrano Ci wysoką opłatę likwidacyjną czy administracyjną, napisz do nas. Sprawdzimy Twoją umowę i powiemy czy masz szanse odzyskać środki.

Zainteresował Cię ten temat?

Napisz lub zadzwoń:

Tel. 721-881-908

kontakt@prawaklientowbankow.pl