Menu Zamknij

UOKiK sprawdzi, czy banki naruszały przepisy w zakresie zasad zwrotu nieautoryzowanych transakcji!

UOKiK sprawdzi, czy banki naruszały przepisy w zakresie zasad zwrotu nieautoryzowanych transakcji. Duża szansa na pozytywne zmiany dla klientów banków.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął 6 postępowań wobec Alior Banku, Banku Handlowego, Banku Ochrony Środowiska, Pekao SA, PKO BP i Plus Banku w związku ze sposobem rozliczania się z konsumentem oraz odpowiedziami na reklamacje dotyczące nieautoryzowanych transakcji — poinformował UOKiK w oficjalnym komunikacie.

Zarzuty UOKiK dotyczą reakcji banków na zgłoszenia nieautoryzowanych transakcji, często wynikających z cyberataków, takich jak wyłudzenie haseł, kodów do autoryzacji czy danych z kart. Oszuści podszywają się pod pracowników banków, nakłaniając do instalowania szkodliwego oprogramowania lub przesyłając fałszywe linki na portale sprzedażowe. W rezultacie konsumenci tracą środki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, banki mają obowiązek zwrócić pieniądze lub przywrócić rachunek do stanu sprzed nieautoryzowanej transakcji najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego od zgłoszenia, z wyjątkiem sytuacji zgłoszenia po upływie 13 miesięcy od transakcji lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa ze strony konsumenta, o którym bank informuje organy ścigania w formie pisemnej.

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, podkreślił, że niektóre banki nie spełniają tego obowiązku, odmawiają zwrotu pieniędzy lub dokonują go po terminie. Dodatkowo banki wprowadzają konsumentów w błąd poprzez niejasne informacje w odpowiedziach na reklamacje. W najnowszych postępowaniach UOKiK kwestionuje brak zwrotu pieniędzy w terminie D+1, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych. Analiza urzędu wykazała, że niektóre banki nie zwracają skradzionych środków lub robią to po terminie. Niektóre z banków wprowadziły tzw. zwrot warunkowy, gdzie oddają pieniądze na czas rozpatrywania reklamacji, ale mogą je automatycznie pobrać z rachunku konsumenta, jeśli uzna się, że ponosi on odpowiedzialność.

UOKiK zarzuca także bankom wprowadzanie w błąd przy odpowiedziach na zgłoszenia o kradzieży pieniędzy, odrzucając reklamacje i powołując się na prawidłowe uwierzytelnienie transakcji, pomijając fakt, że mogła być ona dokonana bez zgody konsumenta. Dodatkowo niektóre banki narzucają limity reklamacji i skracają czas na ich zgłaszanie, co stoi w sprzeczności z przepisami prawa.

Prezes UOKiK wyraził oczekiwanie, że sektor bankowy dostosuje swoje działania do obowiązującego prawa, co przyniesie korzyści dla konsumentów.

Obecnie, UOKiK prowadzi postępowania dotyczące łącznie już 15 banków. Kara za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów może wynieść do 10 proc. obrotu.

W opinii radcy prawnego Aleksandry Falana prowadzącej od ponad 10 lat sprawy sądowe w imieniu klientów banków o zwrot kwot nieautoryzowanych transakcji jest to bardzo potrzebny i wyczekany przez konsumentów krok UOKiK. Rośnie liczba nieautoryzowanych transakcji a procedury rozpatrywania reklamacji przez niektóre banki pozostawiają wiele do życzenia. Liczymy, że działa UOKiK przyniosą realną poprawę dla tych, którzy zostali okradzeni przez przestępców internetowych.

Zainteresował Cię ten temat?

Napisz lub zadzwoń:

Tel. 721-881-908

kontakt@prawaklientowbankow.pl